Erwin de Jong (Flexoplast)

In mijn ogen is de toevoegde waarde van een safety check voor een bedrijf dat met vreemde ogen naar jouw organisatie wordt gekeken. In de dagelijkse routine van eigen werkzaamheden op je eigen werkplek word je een beetje blind voor mogelijke gevaren. Door goed opgeleide safety checkers bij jou mee te laten kijken, komen mogelijke risico’s aan het licht die je zelf over het hoofd ziet. Safety checkers komen vaak met praktijkvoorbeelden die duidelijk maken waarom situaties risicovol zijn. Mijn scriptie ging over blootstelling aan oplosmiddelen in de drukkerij; omdat ik hier iets van weet zoom ik tijdens een safety check altijd in op dit onderwerp.

ATEX-zones
Voordat ik een check uitvoer, lees ik me in de werkzaamheden die bij het te bezoeken bedrijf plaatsvinden. Na de kennismaking vraag ik naar de RI&E en het plan van aanpak. Vervolgens ga ik verder met eventuele ATEX-zones en het explosieveiligheidsdocument. Ook vraag ik altijd naar de aanwezige en aantoonbare deskundigheid op het gebied van veiligheidskunde. Daarnaast informeer ik altijd naar de betrokkenheid van de directie bij veiligheid. Ook recente arbeidsongevallen en hoe het ongevallenonderzoek eruitziet komen aan de orde. Belangrijk hierbij is hoe in de toekomst herhaling kan worden voorkomen; je moet iets leren van een ongeval. Als afsluiter vraag ik of er recent contact is geweest met Inspectie SZW.

Daarna maak ik met mijn begeleider een rondgang door het bedrijf waarbij ik bekijk of wat mij verteld is aansluit bij wat ik tijdens de rondgang zie. Ik probeer positief bewijs te vinden van veilig werken en benoem verbeterpunten. Tijdens de rondgang focus ik op afscherming van bewegende delen en eventuele overbruggingen van beveiligingen. Ik heb oog voor val- en struikelgevaar en besteed veel aandacht aan intern transport, waarbij ik de staat van de transportmiddelen en eventueel aanwezige stellingen meeneem in mijn beoordeling. Verder ga ik langs de technische dienst en komt het onderwerp lock-out, tag-out, try-out ter sprake.

In de keuken

Een safety check is niet alleen leuk omdat je bij een ander in de keuken mag kijken, ik haal uit elk bezoek voorbeelden van goede praktijken. Deze voorbeelden gebruik ik weer in mijn adviezen richting andere bedrijven waar ik een check uitvoer. Vanzelfsprekend neem ik de goede praktijken ook mee naar het eigen bedrijf. Ik leer veel van elk bezoek en doe zoveel mogelijk met de goede praktijken die ik tegenkom.

De luchtvaartsector inspireert mij op veiligheidsgebied omdat ondanks de grote hoeveelheid vliegtuigen die van Heathrow of Schiphol opstijgt en landt er nauwelijks incidenten zijn. Dan moet het een geoliede machine zijn! Deze vliegvelden tonen aan dat als je de boel goed organiseert, je veilig kunt werken en er nagenoeg nooit iets misgaat.

Spiegel
Bedrijven die een verbeterslag op arbogebied willen maken, raad ik aan een safety check te laten doen. Zo’n check moet je beschouwen als een spiegel die je wordt voorgehouden. Niet elke safety checker is gelijk, maar we komen allemaal met goede intenties langs: beoordelen waar in het bedrijf het goed gaat en waar het beter zou kunnen.

Door deelname aan een safety check toon je als bedrijf aan dat je veiligheid belangrijk vindt en laat je zien dat er in jouw sector horizontaal toezicht plaatsvindt. In goede harmonie, zonder dat concurrentiegevoelige informatie wordt gedeeld, bouwen we samen aan veiligheid. Het bedrijf zelf bepaalt wat er met de aanbevelingen gebeurt en welke onderdelen prioriteit krijgen.

In mijn vrije tijd wandel ik graag. Dagelijks loop ik meerdere keren met onze honden, maar afstanden groter dan tien kilometer zijn, vanwege de tijdsbelasting, een zeldzaamheid. Wie weet komt dat er in de toekomst weer van.