Frans Beekman
(Smart Packaging Solutions)

‘Als coördinator zorgsystemen bij Smart Packaging Solutions in Loenen is een van mijn taken de veiligheid binnen de organisatie te toetsen en te borgen. Vanuit die rol ben ik sinds 2015 ook safety checker.

De toevoegde waarde van een safety check binnen de eigen branche is dat de bezoekende veiligheidsexpert op de hoogte is en kennis heeft van specifieke processen. Deze kennis en kunde leiden ertoe dat je tijdens de rondgang automatisch veel kennis en ervaring uitwisselt. Zo realiseer je haast spelenderwijs praktische veiligheidsverbeteringen.

Filosofie
Een safety check begint met een introductierondje, waarin ik uitleg wat de insteek van het bezoek is en de vertrouwelijkheid benoem. Daarna stelt het bedrijf waar ik te gast ben zich voor: hoe staan de zaken ervoor en wat is de filosofie betreffende veilig werken? Vaak hebben bedrijven al eerder een check meegemaakt; daar blikken we dan kort op terug. Dan volgt een rondgang door het bedrijf: we proberen zoveel mogelijk de flow van het proces te volgen. Aan het eind van de dag volgt een samenvatting van wat ik heb geconstateerd: zowel de positieve als de minder positieve bevindingen komen ter sprake.

Tijdens een rondgang let ik ook op tips en tricks die ik kan gebruiken om de veiligheid binnen onze eigen organisatie te verhogen: ik let meestal op knelrisico’s, afschermingen, valbeveiliging. Ook ben ik alert op hoe wordt gewerkt tijdens uitzonderlijke situaties, zoals onderhoudstops. Juist dan wordt nogal eens (te veel) risico genomen.

Geef het goede voorbeeld
Om ervoor te zorgen dat de veiligheid binnen een organisatie verbetert, is het van groot belang dat dit onderwerp gedragen wordt van laag tot hoog binnen de organisatie. Iedereen is ambassadeur, iedereen moet het goede voorbeeld geven! Het valt me op dat mensen veiligheid in het algemeen belangrijk vinden, maar vervolgens doen ze iets, waardoor het lijkt alsof dit niet op hen van toepassing is.

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met klussen in en om huis en fiets ik graag. Ik zie geen bijzondere relatie tussen werk en vrije tijd, behalve dat ik ook thuis regelmatig artikelen over veiligheid lees. Ook ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving houd ik in de gaten.’