René Detmers
(Smurfit Kappa Parenco)

‘Een safety check is in mijn optiek een zeer waardevol instrument om elkaar in onze branche scherp te houden. Als ik bij een collega-bedrijf op bezoek ben, maak ik bij voorkeur geen gebruik van de aanbevelingen uit de vorige safety check. In mijn visie loop je dan het risico te veel de focus te leggen op reeds behandelde onderwerpen.

Positieve elementen
Mijn eigen doelstelling is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een bedrijf op het gebied van arbeidsveiligheid. Daarnaast probeer ik positieve elementen mee te nemen en in de eigen organisatie te implementeren.

Een bedrijf dat ik hoog heb zitten op het gebied van veiligheid is Reym, een onderneming die zich bezighoudt met industriële reiniging, transport en afvalmanagement. Zij werken met goede procedures en ontwikkelen zich voortdurend. Dit zie je terug bij de uitvoerenden en de wijze van voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden.

Open dialoog

Als een bedrijf zich wil verbeteren op arbo-gebied dan is de belangrijkste voorwaarde dat medewerkers de noodzaak tot veilig werken begrijpen. Dit kan alleen als de organisatie gelegenheid geeft tot het voeren van een open dialoog. Werk met elkaar om de arbeidsveiligheid naar een hoger plan te brengen.

Vrije tijd heb je niet alleen voor het uitoefenen van hobby’s maar ook voor noodzakelijke dingen zoals klussen in en rond het huis. Hierbij mag je je achtergrond niet verloochenen en dus zorg ik ook dan voor een veilige werkplek voor mezelf en mijn omgeving: noblesse oblige.’