Carolina Stilma (DutchBoxx Golfkarton)

Voor mij is de belangrijkste toegevoegde waarde van een safety check dat iemand je bedrijf bezoekt die onafhankelijk, deskundig en zonder te veroordelen kijkt naar wat verbeterd kan en soms moet worden. Door ‘vreemde ogen’ in je bedrijf toe te laten, zie je soms zelf onopgemerkte punten. Tevens ontvang je na afloop een heldere rapportage met aanbevelingen, waarmee je direct aan de slag kunt.

Vaste rituelen
Mijn vaste rituelen beginnen thuis achter de laptop, enkele dagen voor de safety check. Is er een website waar ik alvast informatie over het bedrijf en zijn producten vind? Wat voor type bedrijf is het? Welke producten worden geproduceerd, in elkaar gezet of verkocht? Wat is de afstand en welke route kies ik, want ik wil er op tijd zijn! Dan neem ik contact op met de contactpersoon van het bedrijf: staat de safety check in de agenda? Wie zijn er die dag allemaal bij aanwezig? Zijn er bijzonderheden, zoals extra persoonlijke beschermingsmiddelen of kledingvoorschriften?

Op de dag van de check starten we om 9.00 uur met een overleg met de directie, de contactpersoon en overige medewerkers, zoals de verantwoordelijke voor veiligheid, OR-leden en de productiechef. Na de introductie geven de directie en medewerkers informatie over hun werkwijze met betrekking tot veiligheid. Daarna geef ik de safetycheckpresentatie.

Beelden zeggen veel
Hierna volgt samen met de begeleider(s) de safety check op de werkvloer en in productie- en logistieke ruimten. Indien mogelijk maak ik foto’s, omdat beelden meer zeggen dan duizend woorden en ze waarde toevoegen aan de eindrapportage. Door observatie en vragen te stellen aan medewerkers wordt het beleid en veiligheidsniveau nog duidelijker.

Daarna zijn de documenten aan de beurt. Samen met de verantwoordelijk medewerker bespreek ik het beleid, de RI&E en het plan van aanpak. Zijn er ongevallen geweest en zo ja: wat is de kans op herhaling? Dan is het tijd voor terugkoppeling aan directie en medewerkers. Daarin deel ik wat ik heb gezien en gehoord, waaruit veelal blijkt dat vreemde ogen andere punten opmerken. Thuis maak ik mijn safety checkrapportage en stuur die naar het bedrijf. Als dat op prijs wordt gesteld volgt telefonisch contact over de inhoud van het rapport.

Als safety checker deel ik graag mijn kennis over wet- en regelgeving. Natuurlijk zie ik tijdens de safety check soms prachtige oplossingen voor ons eigen bedrijf DutchBoxx Golfkarton; zaken waar wij tegenaan lopen en waarvoor een ander bedrijf een best practice heeft! Daarnaast ben ik meer verbonden met Verbond PK en Kartoflex, leer ik medewerkers en leden kennen en ga ik vaker naar bijeenkomsten.

ProRail als voorbeeld
Een voorbeeld op veiligheidsgebied is voor mij ProRail; dit spoorbedrijf ontwikkelde een veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te meten en verbeteren. Het doel: het aantal onveilige situaties terugdringen en ongevallen voorkomen.

Mijn tip voor bedrijven die een verbeterslag willen maken op arbogebied? Vraag een safety check aan!  Maak veiligheid bespreekbaar in de hele organisatie, wees je ervan bewust dat ook in jouw bedrijf verbeteringen mogelijk zijn. Stel een werkgroep met mensen uit alle geledingen van het bedrijf samen, bekijk wat er in het plan van aanpak moet staan en voer samen verbeteringen door.

Als ik een paar uurtjes over heb wandel en sport ik graag. Ook lange reizen maken vind ik heerlijk.