John Jansen
(Sappi Maastricht)

‘Een safety check biedt bedrijven een onafhankelijke en frisse blik op het arbo-beleid van de organisatie. We kijken naar de veiligheid binnen het bedrijf en uiteindelijk wordt een auditrapport opgeleverd met bevindingen, foto’s en adviezen. De grootste winst zit hem in het onderling delen van kennis en ervaringen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat draagt bij aan veiligere golfkartonbedrijven en dus minder ongevallen.

Operators en leidinggevenden
Een safety check begint altijd met een gesprek met de directie. We maken kennis, ik leg uit wat een safety check inhoudt en wat ik graag wil zien. Op voorhand heb ik aandachtsgebieden waar ik op wil letten en ik vraag de directie of zij specifieke punten van aandacht heeft, die ik mee kan nemen tijdens de rondgang.

Omdat de safety checkers allemaal uit dezelfde branche komen zijn we bekend met de machines, uitdagingen en (hoog)risicogebieden van golfkartonfabrieken. Ik vind het erg interessant om tijdens een safety check te zien hoe andere bedrijven omgaan met voor mij vaak herkenbare situaties en risico’s. Als we tijdens een check bij een veiligheidsthema stilstaan, ontstaan er vaak interessante gesprekken met operators, leidinggevenden en collega-veiligheidskundigen. Juist deze gesprekken leveren interessante inzichten op die ik ook weer kan toepassen op mijn werkplek. Daarnaast bouw ik door het doen van safety checks een waardevol netwerk op met veiligheidskundigen uit de branche. We weten elkaar te vinden en delen kennis en good practices uit.

Draagvlak
Tips om een verbeterslag te maken op arbo-gebied zijn geheel afhankelijk van waar een bedrijf op dat moment staat. Begin in ieder geval met voldoen aan de wettelijke vereisten zoals het opstellen van arbo-beleid en het uitvoeren van een RI&E en plan van aanpak. Zorg daarnaast voor draagvlak door medewerkers te betrekken bij het verbeteren van de veiligheid. Mensen op de vloer weten vaak maar al te goed wat de risico’s zijn van hun werkzaamheden en bedenken vaak ook praktische oplossingen.

Ik ben een gezelligheidsdier: ik ga graag een hapje eten en drinken met mijn vriendin en vrienden. Voor de coronatijd maakte ik ook graag verre reizen, ik hoop dat dat in de nabije toekomst weer mogelijk is.’