Kees Brits
(Intergrafipak)

‘Mijn carrière als safety checker startte toen Erwin Heijnsbroek een check uitvoerde bij Intergrafipak. Hij vroeg of ik interesse had om ook safety checks uit te voeren voor Kartoflex, maar ik wilde eerst mijn opleiding MVK afronden. Ik merkte tijdens dat bezoek dat er ook bij ons een stukje bedrijfsblindheid in was geslopen. Al doen we onze uiterste best dat te voorkomen, soms worden handelingen op de automatische piloot uitgevoerd. Een safety checker ziet ze voor het eerst en dat kan een ander licht op de zaak werpen.

Net wat alerter
Alleen al door een afspraak voor een safety check te maken, is iedereen net wat alerter. Veiligheid komt daarmee letterlijk hoger op de agenda, is mijn ervaring. Bij een bezoek bespreek ik de bevindingen van eventuele eerdere bezoeken. Ook check ik of er een RI&E is en een plan van aanpak. Ik kijk of er ongevallen plaatsvonden en of er een register is van gevaarlijke stoffen. Vervolgens maak ik een rondgang door het bedrijf. Aan de hand van foto’s koppel ik in een rapportage terug.

Ik werk niet met een checklist, maar er zijn wel een aantal standaardzaken waar ik op let, zoals besloten ruimtes, een ATEX-zone, val- en struikelgevaar, afscherming van bewegende delen en intern transport. Andere aandachtspunten zijn blootstelling aan gevaarlijke stoffen, EHBO – is er een calamiteitenplan, en hoe gaat het bedrijf om met de RI&E – en in hoeverre deze onderdeel van de bedrijfsvoering is. Machineveiligheid is, zeker tijdens de rondgang, echter het allerbelangrijkste.

Op basis van gelijkwaardigheid
De reactie op een bezoek is eigenlijk altijd positief. We leggen bedrijven geen zaken op. Een bezoek is vooral een gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Je probeert een situatie te creëren waarin je gezamenlijk kijkt welke risico’s er zijn en hoe je die het best kunt vermijden. Een kwestie van kruisbestuiving: je deelt praktische oplossingen met elkaar, al is een advies niet vrijblijvend.

Ik leer zelf ook van safety checks: ik krijg steeds meer ervaring in het doorgronden van productieprocessen, de verschillende soorten machines en de bijbehorende veiligheidsaspecten. Ik merk dat ik me hierin ontwikkel, die ervaring neem ik mee naar de volgende safety check of pas ik toe op het eigen bedrijf.’

Dit verhaal verscheen eerder in iets andere vorm op www.kartoflex.nl