We zijn gestart met de veiligheidscampagne handletselpreventie. Het doel van de campagne is het creëren van bewustzijn en het aanreiken van veilige werkmethoden voor risicogebieden binnen de sector. Binnen deze campagne staat handletselpreventie als onderwerp centraal.

Focus op bewustwording creëren

Binnen sommige bedrijven wordt gewerkt vanuit oude gewoonte, wat vaak gepaard gaat met onwetendheid omtrent mogelijke gevaren. Met de handletselcampagne wil het Verbond PK voorkomen dat die gevaren leiden tot letsel bij werknemers. Het creëren van bewustwording omtrent die gevaarlijke situaties én een aangepaste werkwijze waarmee die gevaren voorkomen worden, moet hiervoor een oplossing bieden. Het gaat om een campagne waarbij de preventiemedewerker via een toolkit en beschikbare beeldmaterialen een campagne kan draaien.

Toolkit als leidraad

De handletselcampagne is bedoeld om het aantal ongevallen met handletsel tot gevolg te verminderen. Tijdens de campagne dient een toolkit als leidraad voor de preventiemedewerker, zodat materialen op gerichte wijze ingezet worden. Doel is om op een gestructureerde manier aan de slag te gaan en daarbij de werknemers te betrekken. Zo zijn werknemers onmisbaar in de eerste fase van inventarisatie. Ook worden mogelijke concrete veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsmessen en -handschoenen, in de toolkit besproken. Naast de toolkit worden ook andere communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, zoals levensgrote posters, stickers en leaflets, die uitgedeeld kunnen worden om bewustwording te creëren op de werkvloer. Door de toolkit helemaal te doorlopen en de materialen gericht in te zetten, kun je het aantal handletsels terugdringen.

Voor meer informatie kijk op: Handletselcampagne