Het Verbond Papier & Karton heeft een sectorale Handreiking COVID-19 opgesteld in samenwerking met werkgevers en werknemers.

De handreiking biedt ten aanzien van COVID-19 maatregelen, goede praktijken en ideeën die op bedrijfsniveau geïmplementeerd kunnen worden.

De informatie in het document is afkomstig van bedrijven binnen alle drie de sectoren die samenwerken binnen het Verbond PK en is aangeleverd door voornamelijk de arbo-coördinatoren.

Doe er je voordeel mee en bekijk de Handreiking COVID-19.