Lees hier de Arbo Update Digitaal – december 2020

Nieuwsbrief Verbond Papier & Karton
View this email in your browser

 

In deze Arbo Update nieuws over ongevallenstatistieken, een update over het verbetertraject voor Kartoflex-leden, de zoektocht naar nieuwe software voor de branche-RI&E, portretten van onze safety checkers en een vooruitblik op 2021. VerbondPK wenst je goede feestdagen en een gezond en veilig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,
Jelte Belshof & Erwin Heijnsbroek

Ongevallenstatistieken:
stijgende trend, maatwerk per branche


De ongevallenstatistieken zijn de leidraad bij het bepalen van het beleid t.a.v. veiligheid binnen VerbondPK. De data voor deze statistieken worden aangeleverd door de deelnemende bedrijven. Na een jarenlange dalende trend, is de afgelopen jaren een stijging te zien van het aantal ongevallen binnen de sector. Daarom is besloten een nadere analyse uit te voeren van de beschikbare data.

Deze analyses per branche zijn besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Daaropvolgend zijn de cijfers per branche verder uitgewerkt en in de betreffende arbo-commissies gepresenteerd. Om per branche maatwerk te kunnen leveren, kijkt VerbondPK samen met deze commissies en verantwoordelijke bestuursleden naar verbetermogelijkheden.  .

Arbo-verbetertraject Route 1


Zoals in de vorige Arbo Update aangekondigd, is samen met Kartoflex het Arbo-verbetertraject Route 1 opgezet. Dit traject is bedoeld om maatwerk te kunnen leveren aan Kartoflex-leden via de arbo-specialisten van VerbondPK. Naast individuele contactmomenten wordt ook gebruikgemaakt van plenaire (online-)bijeenkomsten om ervaringen en goede praktijken te delen.

Op 9 november klonk formeel het startschot van het traject via een online kick-offmeeting. De deelnemers zijn daar op de hoogte gebracht van de stappen die tijdens het traject worden gezet, wat de deelnemers van ons kunnen verwachten en wat wij van de deelnemers mogen verwachten. De deelnemers is gevraagd via een Self Assessment Tool (SAT) hun eigen bedrijfsvoering t.a.v. arbo te evalueren.

Inmiddels zijn alle deelnemers bezocht en is aan de hand van de ingevulde SAT per bedrijf bepaald wat aandachtsgebieden zijn. Zo worden de preventiemedewerkers zich bewust van de prioriteiten en wordt de basis gelegd voor het geven van de juiste begeleiding. Vooralsnog een goede start met veel enthousiaste deelnemers: let’s keep up the good work!

Zoektocht naar alternatieve software branche-RI&E
 

We kijken als VerbondPK continu waar we verbeteringen kunnen doorvoeren. Zo ook naar de software waarin de branche-RI&E is ondergebracht. Naar aanleiding van verschillende signalen over de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de software is besloten op zoek te gaan naar een alternatief. Oriënterende gesprekken zijn gestart en via de arbo-commissies worden wensen van gebruikers geïnventariseerd. Wordt vervolgd.

Portretten geven safety checkers gezicht

 
Door periodiek nieuwe portretten van safety checkers te publiceren op onze website, hebben we inmiddels een aardig lijstje opgebouwd en leren we elkaar steeds beter kennen. Safety checkers ontvangen veel positieve reacties n.a.v. hun verhalen. We blijven dit werk voortzetten en ook jij als safety checker wordt hiervoor benaderd.

Terug- en vooruitblik 2020/2021

 
2020 ging voorbij met veel minder uitgevoerde safety checks dan gewenst en gehoopt, maar via de online-arbo-commissies is toch veel kennis en ervaring gedeeld. Voor 2021 hopen we op meer uitgevoerde safety checks, maar hiervoor zijn we uiteraard afhankelijk van de corona-ontwikkelingen.