Lees hier de Arbo Update Digitaal – Oktober 2020

Nieuwsbrief Verbond Papier & Karton
View this email in your browser

 

In deze Arbo Update nieuws over een verbetertraject voor Kartoflex-leden, de keerzijde van thuiswerken, strikte regels voor werkbakken aan hijswerktuigen en input gevraagd voor de LinkedIn-pagina van het VerbondPK. 
Fijn najaar en blijf gezond! 
Met vriendelijke groet,
Jelte Belshof & Erwin Heijnsbroek

Verbetertraject Kartoflex-leden:
extra ondersteuning bij arbo-zaken


Het VerbondPK werkt continu aan initiatieven die bedrijven binnen onze sector helpen op arbo-gebied. Maatwerk en de juiste combinatie van individuele en collectieve ondersteuning zijn essentieel. We gingen daarom met Kartoflex in gesprek over een initiatief dat deze elementen samenbrengt. Hieruit ontstond verbetertraject ‘Route 1’. 

Hierin bieden de arbo-specialisten van VerbondPK extra ondersteuning bij het effectief en efficiënt aanpakken van arbo-zaken. VerbondPK is tijdens het traject de 1-op-1-sparringpartner van de preventiemedewerker. Daarnaast vinden periodiek plenaire bijeenkomsten plaats, zodat deelnemers van elkaar leren en goede praktijken kunnen overnemen. 

Ben je als Kartoflex-lid geïnteresseerd in dit traject en wil je meer weten over de voordelen of de manier van begeleiding? Neem dan contact op met Hans van Schaik (Kartoflex) of Jelte Belshof (VerbondPK).

COVID-19 & thuiswerken


Er wordt hard gewerkt aan een coronavaccin, maar we moeten nog even geduld hebben. Het nemen van (en toezien op) de juiste maatregelen omtrent COVID-19 blijft een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. VNO-NCW en MKB Nederland onderschrijven dit statement nadrukkelijk en roepen op ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de basisregels houdt.

Door het VerbondPK zijn maatregelen en goede praktijken uit de sector verzameld in een handreiking. Een van de maatregelen die sterk wordt aanbevolen door het Kabinet is dat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken. Deze maatregel wordt breed ingezet binnen onze sector en uit signalen blijkt dat het vele thuiswerken ook zijn keerzijde heeft. Zo geven medewerkers aan de binding met hun bedrijf te verliezen en hierdoor minder productief te zijn. Blijf dus in gesprek met je medewerkers en neem actie op dergelijke signalen. 

Werkbakken aan hijswerktuigen:
strikte regels van kracht

 

Per 1 juli is een belangrijke wijziging van kracht in het Arbobesluit ten aanzien van het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen. Zo mag er alleen nog in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden werk worden verricht vanuit werkbakken en werkplatforms, die gekoppeld zijn aan een hijsmiddel. Het gaat om hijsbakken aan kranen, maar ook om werkbakken die op de vorken van een heftruck worden gemonteerd.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij werken met een werkbak aan een hijswerktuig zijn:
  • een door de werkgever opgesteld werkplan voor de werkzaamheden met de werkbak, dat is beoordeeld en getoetst door een gecertificeerd veiligheidskundige;
  • een melding bij Inspectie SZW minimaal twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden met vermelding van locatie, aantal personen, datum, tijdstip en tijdsduur.
Gezien de strenge voorwaarden raden wij aan om in onze sector bij werkzaamheden op hoogte gebruik te maken van een hoogwerker. Mocht een hoogwerker geen oplossing bieden, dan adviseren wij contact op te nemen met het VerbondPK en helpen wij u te voldoen aan de voorwaarden.

Jouw nieuws op LinkedIn-pagina VerbondPK 

 
Op de LinkedIn-pagina van het VerbondPK plaatsen we steeds meer arbo-gerelateerde berichten die kleur geven aan (veilig werken in) onze sector. We benoemen goede praktijken en besteden aandacht aan bijzondere prestaties van bedrijven. We zijn altijd geïnteresseerd in verse input en nieuwe initiatieven, dus meld je bij het VerbondPK als je aandacht wilt vragen voor een goede praktijk binnen jouw bedrijf of sector!