Lees hier de Arbo Update Digitaal, editie zomer 2020.

 

 

Nieuwsbrief Verbond Papier & Karton
View this email in your browser

 

In deze Arbo Update de definitieve versie van de Handreiking COVID-19, safety checks ten tijde van corona, Verbond PK op LinkedIn en een item over de veiligheid van uitzendkrachten. Fijne zomer! 
Met vriendelijke groet,
Jelte Belshof & Erwin Heijnsbroek

Handreiking COVID-19 definitief


Iedereen moet zich momenteel aanpassen aan de situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Ook bedrijven binnen onze sectoren treffen maatregelen binnen hun bedrijfsvoering. Niet ieder bedrijf is gelijk en zo moeten ook ten aanzien van COVID-19 selectief maatregelen worden getroffen. In de vorige Arbo Update kwamen de telefonische conferenties aan de orde die we binnen iedere branchevereniging organiseerden. Hierin leverden arbo-coördinatoren input voor het nemen van maatregelen tegen COVID-19.

Deze input vormt de basis van de Handreiking COVID-19 voor de papier- en kartonsector. Door goede samenwerking tussen vakbonden en werkgeversorganisaties binnen het Verbond PK kwam het document tot stand. De Handreiking is bedoeld om bedrijven handvatten te bieden om binnen het bedrijfsproces de juiste maatregelen te nemen. Op 3 juni publiceerden en verspreidden we de definitieve Handreiking COVID-19.

Als ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven wordt de Handreiking aangepast. 


Safety checks ten tijde van corona


Safety checks zijn dé unieke manier van samenwerking binnen de papier- en kartonsector op het gebied van veiligheid, waarbij een bedrijfsbezoek plaatsvindt door een specialist uit de branche. De uitwisseling is succesvol omdat bedrijven bezoek krijgen van een collega die bekend is met de problematiek en werkt in soortgelijke omstandigheden. Zowel de bezoekende als de bezochte partijen hebben baat bij deze vorm van kennisuitwisseling. 

Safety checks zijn een vorm van ‘horizontaal toezicht’. Door Inspectie SZW is gevraagd een systeem op te zetten waarbij we in de sector zelf een vinger aan de pols houden zodat sectorale controles van de inspectie niet nodig zijn. Inspectie SZW wordt op hoofdlijnen periodiek geïnformeerd over de stand van zaken. 

In het coronatijdperk is het lastig safety checks 'gewoon' te laten plaatsvinden. Bedrijven stellen het bezoek van derden even niet op prijs om op die manier zowel de bezoekende partij als de eigen medewerkers te beschermen. We bekijken per individuele situatie of het mogelijk is een safety check te laten doorgaan. Na de zomer - als hopelijk het virus verder onder controle is - bekijken we of we de checks weer op de gebruikelijke manier kunnen plannen, uiteraard met inachtneming van de dan geldende voorschriften.

Informeer uitzendkrachten over veilig werken
 

De zomermaanden staan voor de deur en dat betekent dat veel bedrijven in onze sector uitzendkrachten inhuren. Ze vervangen vaak het eigen personeel dat van een welverdiende vakantie geniet. De Arbowet legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten bij de inlenende partij. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk plaatsvindt, dan is de inlenende partij aansprakelijk. 

Het inlenende bedrijf moet de uitzendkracht voorzien van informatie omtrent het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen. Denk aan risico’s van een machine, gevaarlijke stoffen op de werkvloer of persoonlijke beschermingsmiddelen. Om ervoor te zorgen dat het uitzendbureau voorafgaand de uitzendkracht kan informeren over de risico’s, dient het uitzendbureau de RI&E te ontvangen van het inlenende bedrijf. 

Verbond PK geeft safety checkers een gezicht

 
Op arbogebied krijgen we binnen de sector veel voor elkaar: daar zijn we trots op! Om ons veiligheidsverhaal met de buitenwereld te delen hebben we besloten meer gebruik te maken van LinkedIn. Misschien heb je onze eerste berichten op dit medium al voorbij zien komen? 

Door een koppeling te maken tussen LinkedIn en de website van het Verbond PK willen we safety checkers voorstellen aan de sector. Wie zijn zij, wat is hun expertise en wat kun je verwachten als je iemand op bezoek krijgt? Binnenkort publiceren we de eerste verhalen op LinkedIn en de website.

Mocht je zelf ideeën of goede praktijken hebben die je graag wilt delen via LinkedIn, stuur ons dan een berichtje en wij zorgen voor publicatie.