Lees hier de Arbo Update Digitaal – zomer 2021

Nieuwsbrief Verbond Papier & Karton
View this email in your browser

 

In deze Arbo Update: Inspectie SZW onderzoekt onze sector, DS Smith Paper De Hoop wint VNP-Arbobokaal, Verbonds-RI&E in ontwikkeling, rookruimtes per 2022 gesloten, safety checks weer van start en meld (bijna-)ongevallen.

Fijne zomer,
Jelte Belshof & Erwin Heijnsbroek

Inspectieronde SZW in onze sector


Zoals bekend inspecteert en controleert Inspectie SZW of bedrijven voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van Arbo. De inspectie voerde recent een sectorale controle uit op de RI&E, het bijbehorende plan van aanpak en het basiscontract. Via een steekproef zijn 150 bedrijven aangeschreven.
 
Inspectie SZW lette bij de controle van de RI&E en het PvA op wettelijke criteria voor deze middelen, zoals de volledigheid van de inventarisatie en evaluatie en de toetsingsverplichting die een bedrijf kan hebben. Verder is gekeken naar het onderdeel corona: in hoeverre is dit meegenomen in de RI&E en zijn maatregelen geformuleerd?
 
Door de samenwerking die vanuit het VerbondPK is gezocht met Inspectie SZW is ook een vervolgafspraak gemaakt, zodat de resultaten van de sectorale inspectie worden gedeeld. Deze resultaten gebruiken we om nog beter inzicht te krijgen in de behoefte binnen de sector en om meer bedrijven te helpen de volgende stap te zetten.

DS Smith Paper De Hoop wint VNP-Arbobokaal
 

Tijdens de ledenvergadering van de VNP werd bekendgemaakt dat DS Smith Paper De Hoop de winnaar is van de Arbobokaal 2020: van harte gefeliciteerd! Het bedrijf wint de trofee omdat het goed bezig is op het gebied van Arbo, ziekteverzuim en veilig werken. Zij volgt Crown van Gelder op, dat - in de persoon van Miklas Dronkers - de nieuwe winnaar onthulde.

Verbonds-RI&E in ontwikkeling

 
Tijdens de laatste bestuursvergadering van het VerbondPK is akkoord gegeven op nieuwe software voor de branche-RI&E. Vandaaruit zijn we gestart met het updaten van de vragensets. De eerste aanzet wordt gedaan vanuit het VerbondPK, waarbij de focus ligt op het actualiseren en indikken van de vragensets. De bedoeling is een algemene RI&E te realiseren, zonder te veel verdieping en detaillering, waardoor ze praktisch hanteerbaar is.

In de Arbocommissies van zowel VNP, Kartoflex als CBA zijn de deelnemers op de hoogte gesteld van de vorderingen en de doelstelling om de Verbonds-RI&E in september te lanceren. Tevens zijn projectgroepen gecreëerd, die na oplevering kunnen meedenken over de inhoud van de vragensets. Zo ontstaat een breed gedragen RI&E die afgestemd is op de behoeften en noodzaak binnen onze sector.  We houden je op de hoogte!

Sluiting rookruimtes per 2022


Om roken nog meer te ontmoedigen heeft de overheid besloten dat per 2022 rookruimtes in het bedrijfsleven gesloten moeten worden. Dit houdt in dat er geen inpandige of overdekte rookruimtes meer gefaciliteerd mogen worden, zodat straks ook bedrijven zoveel mogelijk rookvrij zijn. Dit is voor veel ondernemingen een impopulaire maatregel, die mogelijk tot discussie met medewerkers leidt.

Safety checks weer van start


De safety checks draaiden vanwege Covid-19 lange tijd op een erg laag pitje door, maar inmiddels zijn we gestart met het plannen van nieuwe bezoeken. Bedrijven weten steeds beter om te gaan met de maatregelen en tijdens de safety check kan voldoende afstand worden gehouden. Omdat we bedrijven die aan de beurt zijn voor een check aanschrijven en hen vragen of zij openstaan voor een bezoek, zijn inmiddels alweer de nodige bezoeken gepland.

Meld (bijna-)ongevallen: zo leren we van elkaar


Van ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten kun je veel leren door ze te onderzoeken en de oorzaak te doorgronden. Deze informatie kan echter ook van groot belang zijn voor een collega-bedrijf, dat met dezelfde problematiek te maken heeft en met deze informatie een eigen ongeval weet te voorkomen. Het is daarbij echter heel belangrijk dát die informatie wordt gedeeld. Helaas merken we dat dit te weinig gebeurt.
 
Vandaar onze oproep: vond er een ongeval, bijna-ongeval of incident plaats op jouw bedrijf dat interessante inzichten heeft opgeleverd? Deel dit dan alsjeblieft met ons, zodat wij collega-bedrijven kunnen informeren via een geanonimiseerd formulier. De naam van ons format ‘Het kan u ook gebeuren’ spreekt voor zich…
 
Ongevallen, onderzoeken hiernaar en opgedane inzichten kunnen gedeeld worden met Jelte Belshof of Erwin Heijnsbroek.