Lees hier de Arbo Update Digitaal – maart 2021

Nieuwsbrief Verbond Papier & Karton
View this email in your browser

 

In deze Arbo Update: veiligheid op agenda van safety calls, hulp bij opstellen thuiswerkbeleid, verbetertraject Route 1 succesvol van start en communicatieprioriteiten voor 2021. 

Met vriendelijke groet,
Jelte Belshof & Erwin Heijnsbroek

Veiligheid op agenda tijdens safety calls


Ongevallenstatistieken dienen van oudsher als leidraad voor het bepalen van het beleid t.a.v. veiligheid binnen het VerbondPK. Na een jarenlange dalende trend, is de laatste jaren een stijging te zien binnen de sector. Naast een nadere analyse op deze cijfers wordt binnen de sector aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling.

Binnen de VNP is besloten dat ook dit jaar het onderwerp arbo nadrukkelijk op de agenda staat. Hiervoor zijn in groepsverband ‘safety calls’ gepland met bedrijfsdirecteuren. Tijdens deze call praten we elkaar bij over het veiligheidsbeleid binnen de bedrijven en over initiatieven voor 2021. Het doel is kennisuitwisseling te maximaliseren en meer inzicht in veiligheid te krijgen, zodat we de komende jaren de negatieve trend keren.

Tijd voor thuiswerkbeleid
 

De overheid moedigt inmiddels alweer bijna een jaar aan om zoveel mogelijk thuis te werken. We raken er steeds meer aan gewend en voor veel medewerkers is dit voorlopig een blijvertje. Dat betekent niet dat iedereen er goed mee om kan gaan. Zo zijn er signalen over verminderde sociale contacten en lichamelijke klachten door een ergonomisch onjuiste werkplek bekend binnen onze sector.

Tijd voor thuiswerkbeleid, zodat medewerkers geholpen worden bij de arbeidsomstandigheden tijdens het thuiswerken. Start allereerst met de vraag: wie kan thuiswerken? Vervolgens komen zaken als bereikbaarheid, leidinggeven, relevante wetgeving en een thuiswerkvergoeding aan de orde. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of hierover willen sparren, neem dan contact met ons op.

Arbo-verbetertraject Route 1 succesvol van start

 
Nadat in november het startschot van dit nieuwe verbetertraject klonk is door de deelnemers veel goed werk verzet. In de eerste module kwamen de RI&E en het plan van aanpak aan de orde; inmiddels zijn hier de puntjes op de i gezet. N.a.v. deze vorderingen vond een gezamenlijke sessie plaats, waarbij eerste ervaringen en goede praktijken werden uitgewisseld. Een zinvol en constructief moment!
 
Het volgende thema dat aan de orde komt zijn de instructies en interne veiligheidstrainingen. Deelnemers is gevraagd naar de eigen organisatie en RI&E te kijken en de belangrijkste onderwerpen t.a.v. veiligheid te benoemen, zodat hier een training op kan worden gestart. Aan de hand van het informatieblad gaan deelnemers in duo’s aan de slag om een zinvolle training op te zetten.

Communicatie in 2021

 
Eind vorig jaar zijn de ongevallenstatistieken binnen onze sector door het VerbondPK geanalyseerd. Uit deze statistieken trokken we verschillende conclusies, die vervolgens gecommuniceerd zijn met onze leden om een discussie op te kunnen starten. Uit deze gesprekken blijkt dat hernieuwde aandacht en initiatieven op communicatiegebied gewenst zijn. Hieruit is een communicatieplan voor 2021 ontstaan, waarbij we specifieke aandacht besteden aan contractormanagement, handletsel en tien jaar safety checks.

Mocht u geïnteresseerd zijn in bovenstaande thema’s of willen bijdragen, neem dan contact op met Erwin Heijnsbroek of Jelte Belshof.