Een van de doelstellingen van het Verbond Papier & Karton is mensen en sectoren samenbrengen. Een thema waarop dat gebeurt is duurzame inzetbaarheid: een gezonde en veilige werkomgeving voor alle medewerkers gedurende hun gehele carrière. Dat vereist intensieve samenwerking tussen HR en arbo.

Op 5 juli maken we een gezamenlijke start. We inspireren, leren van elkaar en gaan in gesprek.

Het programma staat in het teken van ‘sensibiliseren, oriënteren, verdiepen en toepassen. Met inspirerende bijdragen van deskundigen uit zowel onze sector als de ‘buitenwereld’, een markt vol goede praktijken, verdiepende sessies en het ontwerp van een persoonlijke roadmap belooft het een sprankelende dag te worden.

Het dagvoorzitterschap is in handen van Hans Kazan: hij knoopt op verbluffende wijze inhoud en entertainment aan elkaar.

Arbo-coördinatoren, HRM’ers, OR- en medezeggenschapsleden, leidinggevenden en bestuurders: iedereen is van harte uitgenodigd om van deze dag een succes te maken.