ARBO-update

november 2017

Intervisiedag safety checkers op 8 december

Ook dit najaar staat een intervisiedag voor safety checkers op het programma: vrijdag 8 december. De voorbereidingen zijn in volle gang; het belooft ook dit jaar weer een mooie, leerzame dag te worden. Locatie is SHIP in IJmuiden, op een steenworp afstand van papierproducent Crown Van Gelder.

Rob van de Walle (Apply Opleidingen & Advies) is dagvoorzitter en we rekenen op een enthousiaste groep van ruim 35 safety checkers. Dit jaar werken Wim Quint, Ewin Harkema en Paul Nap mee aan het dagprogramma. Voor nu: ‘save-the-date’ en wij houden je op de hoogte!

Kartoflex biedt extra ondersteuning
op duurzame inzetbaarheid

Vanuit Kartoflex ondersteunen we sinds kort leden met hand- en spandiensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Er is subsidie beschikbaar waarmee we twee dagen per bedrijf kunnen besteden aan ondersteuning in de vorm van adviesgesprekken, voorlichting aan medewerkers en begeleiding bij het uitwerken van een plan van aanpak.

In overleg met de consultant bepalen bedrijven zelf hoe de beschikbare uren worden inzet, mits dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Bedrijven in de kartonnages en flexibele verpakkingen kunnen zich per e-mail aanmelden. De consultant (Bart Lemans) neemt dan contact op om het traject verder op te pakken.

Deelname is kosteloos, maar vanwege de subsidie is het verplicht om als bedrijf minimaal hetzelfde aantal uren in te zetten als de consultant. Voor twintig uur ondersteuning (door de consultant) wordt dus gevraagd om minimaal twintig uur van de diverse medewerkers die daar in het bedrijf bij betrokken zijn.

Ook in 2018-2019 samenwerken aan veiligheid

Een goed georganiseerde werkomgeving is een veilige werkomgeving. Veiligheid wordt gezien als basisvoorwaarde om te kunnen werken in onze sector. Dat doen we door middel van intensieve samenwerking tussen vakbonden en brancheorganisaties, zodat bedrijven in staat zijn optimaal gebruik te maken van de kennis die in de bedrijven of buiten de sector beschikbaar is. Zo voorkomen we dat we het wiel steeds opnieuw uitvinden en komen we tot versnelde nieuwe inzichten en implementatie van oplossingen.

Het resultaat van die inspanningen is een flinke daling van verzuimongevallen, toename van kennis binnen de sector en een positionering van de sector als veilige plek om te werken. De Inspectie SZW steunt de sector door ons tijd en ruimte te gunnen om met praktische oplossingen te komen en op afstand toezicht te houden.

Ook voor de periode 2018-2019 hebben we plannen geformuleerd om onze sector nog veiliger te maken. Daarbij schenken we extra aandacht aan de veiligheid van contractors en de afscherming van machines. Ook duurzame inzetbaarheid krijgt bijzondere aandacht. Hiermee willen we de daling van het aantal ongevallen voortzetten en onze reputatie als veilige, vooruitstrevende sector versterken.