ARBO-update special

psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Inspectie SZW onderzoekt psychosociale arbeidsbelasting

Enkele bedrijven in onze sector zijn dit jaar bezocht door Inspectie SZW vanwege een verkennend onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze bezoeken komen voort uit een landelijk onderzoek dat losstaat van de afspraken uit ons safety checkprogramma.

Bij PSA gaat het om de beheersing van werkdruk en het voorkomen van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Als u uw RIE met de branche-RIE heeft uitgevoerd, dan zijn de vragen over PSA al gesteld en is de kans groot dat alles in orde is. Er zijn dan gedragsregels opgesteld, er is voorlichting gegeven, de vertrouwenspersoon is aangesteld en het bedrijf heeft een klachtenregeling.

Er is een zelfinspectietool beschikbaar waarmee u snel in beeld krijgt of uw bedrijf aan de wetgeving voldoet en wat eventueel moet worden aangevuld. Daarnaast is in onze Arbocatalogus een module aan PSA gewijd, waarin we de vertaalslag maken van wetgeving naar praktijk. Hierin worden ook methoden en hulpmiddelen toegelicht waarmee PSA kan worden aangepakt.

Twijfelt u of PSA in uw bedrijf goed is geregeld? Voer dan een zelfinspectie uit en kijk in de Arbocatalogus hoe u hier verder mee aan de slag kunt. Voor vragen kunt u terecht bij uw preventiemedewerker of stel ze aan het Verbond PK.

Meld je aan voor de intervisiedag safety checkers

Laatste kans! Op vrijdag 8 december organiseren we bij SHIP in IJmuiden een intervisiedag voor safety checkers. Thema’s: machineveiligheid en duurzame inzetbaarheid. Ervaringen uitwisselen, kennis vergroten en samen aan de slag zijn kernwoorden.

We starten om 10.00 uur en gaan door tot 17.00 uur. Daarna nuttigen we gezamenlijk een maaltijd. Nog niet aangemeld? Je hebt nog een paar dagen de kans.

Tot ziens in IJmuiden!

Ga naar de website van het Verbond PK
unsubscribe from this list    update subscription preferences