Jop Groeneweg keynote speaker
Kartoflex-ledenvergadering 

Veilig en gezond werken is een speerpunt van Kartoflex; zij draagt dit actief uit. Nadat in maart Benno Baksteen op het podium stond tijdens de ledenvergadering, is op de najaarseditie Jop Groeneweg (cognitief psycholoog, Universiteit Leiden) prominent spreker. Hij staat uitgebreid stil bij veilig gedrag en leiderschap.

De ALV vindt plaats op donderdag 29 november in Lelystad. Aanmelden kan via het secretariaat van Kartoflex.

 

 

 

 

Smurfit Kappa Van Dam
vijftienhonderd dagen zonder ongevallen

Op 22 oktober overhandigde Peter van Ostaijen (directeur CBA) in het bijzijn van het personeel een oorkonde aan directeur Erik de Kort van Smurfit Kappa Van Dam voor ‘vijftienhonderd dagen ongevalsvrij zonder verzuim’. ‘Een mooie prestatie, waar alle Van Dam-medewerkers samen aan gewerkt hebben en trots op kunnen zijn. Dit komt niet vaak voor’, aldus Peter.

De prestatie is extra bijzonder vanwege de installatie van een nieuwe machine, waardoor het afgelopen jaar veel contractors het bedrijf bezochten. Gezamenlijk hebben we de verantwoordelijkheid genomen om dit proces op een veilige manier, dus zonder ongevallen, te voltooien, aldus De Kort.

 

 

 

 

Inspectie SZW houdt toezicht op
psychosociale arbeidsbelasting 

Op verzoek van Inspectie SZW is onlangs overlegd over problematiek rondom psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in onze sector. PSA komt in de vorm van werkdruk en/of ongewenst gedrag voor in veel organisaties, maar wordt niet gezien als een onderwerp waarop wij extreem hoog scoren. De module PSA maakt deel uit van onze sectorale Arbo-catalogus en we besteden regelmatig aandacht aan dit onderwerp.

Inspectie SZW heeft een team inspecteurs op dit thema gezet. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt gevraagd naar zaken zoals het beleid op ongewenst gedrag, de meldingsprocedure voor klachten en de beschikbaarheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wilt u nagaan hoe uw bedrijf ervoor staat op PSA-gebied? Doe dan de test.

 

 

 

 

Winnaar Kartoflex Arbo Trofee 2018
komende week bekend

De voorbereidingen voor het uitreiken van de Kartoflex Arbo Trofee zijn in volle gang. Toekenning van de trofee gebeurt door een onafhankelijke jury, waarin werkgevers- en werknemerspartijen zijn vertegenwoordigd.

Op 31 oktober kwam de jury bijeen en zijn drie bedrijven genomineerd, waarvan er uiteindelijk één met de trofee naar huis gaat. De andere genomineerden krijgen een eervolle vermelding. We houden je nog even in spanning: de trofee wordt uitgereikt tijdens de najaarsledenvergadering op 29 november.

(op de foto de winnaars van 2017)

 

 

 

 

 

 

 Maart 2019: intervisiedagen safety checkers

Safety checkers, noteer alvast met potlood in je agenda: in de eerste helft van maart 2019 organiseren we een tweedaags intervisieprogramma onder leiding van Robert Jespers (DS Smith Paper De Hoop). Locatie, data en programma volgen spoedig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*