Branchespecifieke grenswaarden

Branchespecifiek is er een drietal uitgangspunten, te weten:

  1. Ieder risico waarbij blijvend letsel of erger (rood in de z.g. Fine & Kinney-methode) kan optreden moet voorkomen worden en vraagt dus direct handelen. In deze gevallen moet er een oplossing komen.
  2. Er is een procesmatige noodzaak om doorleidhandelingen te verrichten aan een draaiende machine. Dit wil zeggen dat de machine niet stilgezet kan worden om die werkzaamheden uit te voeren.
  3. Oplossingen die geen belemmering vormen voor het proces, op eenvoudige wijze zijn aan te brengen en veel knelpunten wegnemen, zoals een doorleidtouwsysteem, worden, indien bedrijfseconomisch verantwoord, aangebracht.