Oplossingen

Het doorleiden met behulp van mechanische/pneumatische systemen, touwen, linten of luchtspuiten waarbij geen handmatig contact is met het papier of karton wordt beschouwd als automatisch doorleiden.

In figuur 2 hieronder is aangegeven wat de te nemen stappen zijn om het handmatig doorleiden zo goed mogelijk aan te pakken. We noemen dit een doorleid-RI&E. Bij de beoordeling van de risico’s wordt gewerkt met de z.g. Fine & Kinney-methode (bijlage 1).

Het is onmogelijk om voor iedere situatie een oplossing op maat te beschrijven. De voorgestelde maatregelen zijn te beschouwen als goede voorbeelden hoe beveiligingen uitgevoerd kunnen worden.

De juiste afmetingen die nodig zijn bij beveiligingen resp. de technische eisen die aan beveiligingen gesteld kunnen worden zijn te vinden in NEN-EN-normen en NEN-EN ISO-normen. De norm NEN-EN 13849-1: 2008/C1: 2009 en met als titel Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssytemen met een veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene regels voor ontwerp is ook van toepassing.

Alleen als bronmaatregelen (nog) niet mogelijk zijn, komen maatregelen in de overdracht, denk aan nipbeveiligingen, aan de orde.