Persoonsgebonden maatregelen

Technisch

  • Zorg dat alle handelingen onder ergonomisch goede omstandigheden uitgevoerd kunnen worden.
  • Goede stroeve bordessen, standplaatsen en handgrepen.
  • Goede verlichting.

Organisatorisch

  • Goed opgeleid en getraind personeel.
  • Goede afspraken wie, wanneer en hoe aan de juiste vaardigheden voldaan wordt.

Opmerkingen

  • Moeilijke positie van het lichaam bij het doorleiden en onvoldoende mogelijkheden om goed te staan of zich vast te houden verhogen het risico enorm.
  • Ieder team kent de mensen die bijzonder handig zijn in het doorleiden. Zorg dat die vaardigheden goed doorgegeven worden aan de andere bedieningsmensen.