Bronmaatregelen

Technisch

  • Automatisering van alle handelingen, zie voorbeelden van Voith (bijlage 2).
  • Aanbrengen van mechanische/pneumatische systemen, doorleidtouwen, doorleidlinten of luchtspuiten waarbij er geen handmatig contact met het papier of karton nodig is.
  • Doorleidsysteem met dubbele linten (bijlage 3).

Organisatorisch

Het uitvoeren van de doorleid-RI&E.