Oplossingen/aanpak

In figuur 1 is aangegeven welke de te nemen stappen zijn om de golfkartonmachine goed te beveiligen. De bewegende delen die kunnen leiden tot een ongeval met blijvend letsel of erger moeten afgeschermd worden!

Opmerkingen bij het afhandelen van knelpunten per golfkartonmachine:

  • Bij ieder geïnventariseerd knelpunt dient gekeken te worden of het knelpunt volledig weggenomen kan worden, bijv. door automatisering. Dit noemen we bronaanpak.
  • Als bronaanpak niet lukt, dient gekeken te worden of het knelpunt volledig af te schermen is, bijv. door een scherm of schakelhek.
  • De resterende risico’s moeten daarna voor alle bedieningsmensen duidelijk zijn en ook moet voor hen duidelijk zijn hoe om te gaan met die restrisico’s.

We noemen dit een Golfkartonmachine RI&E. Bij de beoordeling van de risico’s wordt gewerkt met de zogenaamde Fine & Kinney-methode (bijlage 1).

Het is onmogelijk om voor iedere situatie een oplossing op maat te beschrijven. Het overzicht van maatregelen (zie het Oplossingenboek, bijlage 2) is te beschouwen als goede voorbeelden hoe beveiligingen uitgevoerd kunnen worden.

De juiste afmetingen die nodig zijn bij beveiligingen, respectievelijk de technische eisen die aan beveiligingen gesteld kunnen worden zijn te vinden in NEN-EN-normen en NEN-EN ISO-normen.

De norm NEN-EN 13849-1: 2008/C1: 2009 en met als titel Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene regels voor ontwerp, is op de verwerkingsmachines van toepassing.