Gevaren en risico’s

Golfkartonmachines kenmerken zich door de aanwezigheid van veel bewegende delen. Het in aanraking komen met bewegende delen veroorzaakt ruim 30% van de verzuimongevallen en zelfs bijna 50% van de ongevallen die leiden tot blijvend letsel en/of ziekenhuisopname. Bij de ernstige ongevallen die gemeld worden aan de Arbeidsinspectie ligt dat zelfs nog hoger.

Analyse van de verzuimongevallen laat zien dat ruim 20% van die ongevallen gebeuren bij de golfkartonmachine. De belangrijkste gevaarlijke punten zijn hierbij:

  • ingaande nippen, plaatsen waar twee walsen naar elkaar toe draaien;
  • heen- en weergaande delen;
  • aandrijvingen d.m.v. tandwielen, kettingen, V-snaren e.d.;
  • stoten aan machinedelen;
  • struikelen en misstappen op bordessen etc.

De golfkartonmachines zijn qua opbouw redelijk met elkaar te vergelijken. De belangrijkste verschillen zijn de breedte, de snelheid en het aantal lagen dat er op de machine geproduceerd kan worden.

De belangrijkste processtappen zijn:

  • het transport en het afwikkelen van het papier;
  • het voorverwarmen, golven en plakken;
  • het drogen, snijden en stapelen.