Om bedrijven te inspireren een (nog) helderder visie op veiligheid te formuleren, is de sectorale gedragscode ‘Eén doelstelling: nul ongevallen’ opgesteld. Daarin zijn uitgangspunten voor werken aan veiligheid, essentiële elementen voor een veilige werkomgeving en aandacht voor ‘middelen, methoden en mensen’ opgenomen.

De blik waarmee de buitenwereld naar onze sector kijkt, wordt voor een groot deel bepaald door de veiligheid en het aantal ongevallen in onze bedrijven. De manier waarop wij daaraan werken in het Verbond Papier & Karton oogst lof van Inspectie SZW en zorgt ervoor dat de overheid slechts op afstand toezicht houdt. Deze gedragscode biedt handvatten om veilig werken naar het volgende niveau te brengen.

Download hier de Nederlandse Sectorale gedragscode, of de Engelse versie Sectoral code of conduct.