Wettelijke grenswaarden

Er zijn wettelijke grenswaarden bij de blootstelling aan geluid waaraan u moet voldoen. De blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een achturige werkdag (dagdosis).

Bij een blootstelling boven de 80 en 85 decibel zijn volgens het Arbobesluit bepaalde maatregelen verplicht:

 • Bij een blootstellingniveau van > 80 dB(A) en < 85 dB(A)
  • geluidsbeoordeling
  • beschikbaar stellen gehoorbescherming
  • audiometrie (gehoortest)
  • voorlichting
 • Bij een blootstellingniveau van > 85 dB(A)
  • geluidsbeoordeling
  • verplicht gebruik gehoorbescherming
  • audiometrie (gehoortest)
  • plan van aanpak en uitvoering (tot < 80 dB(A))
  • markering werkplekken met pictogrammen
 • Bij blootstelling > 87 dB(A)
  • als met inbegrip van de dempende werking van de gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden, moeten er maatregelen genomen worden om onder dit niveau te komen. Zie verder > 85 dB(A).

Klik hier voor de uitgebreide wetteksten betreffende het onderwerp Geluid.