Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen en producten (preparaten) die door hun eigenschappen een veiligheids- of gezondheidsrisico opleveren. Deze stoffen kunnen bij onzorgvuldig gebruik (soms zelfs in kleine hoeveelheden) schade aan mens en omgeving toebrengen, vandaar dat in de arbocatalogus aan deze stoffen aandacht wordt besteed.

Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan:
• Enkelvoudige of samengestelde (chemische) stoffen
• Stoffen in alle verschijningsvormen: gas, damp, nevel, rook, stofwolken, vloeistoffen of vaste stoffen
• Zowel producten die voor het productieproces worden aangekocht als ‘gevaarlijke stoffen zonder eigenaar’, dit zijn stoffen die bij productieprocessen ontstaan. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zonder eigenaar zijn: lasrook, fijnstof (DME), waterstofsulfide (H2S).

In deze catalogus worden ook gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen en radioactieve stoffen) en biologische agentia genoemd waarvoor andere of aanvullende wet- en regelgeving geldt. Deze stoffen en biologische agentia kunnen, bij onjuiste toepassing, een gezondheidsrisico vormen voor medewerkers. De werkwijzen zoals beschreven in deze catalogus is voor deze stoffen niet toereikend. Voor meer informatie wordt geadviseerd een arbeidshygiënist te raadplegen.

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle onderdelen van de arbocatalogus Gevaarlijke Stoffen. U kunt ze allemaal downloaden.