Meer informatie over dit onderwerp:

Werkgroep arbocatalogus Papier en Karton
AI- 3 Asbest
AI- 25 Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen
AI- 26 Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering
AI- 31 Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen
Basisinspectiemodule Opslag verpakte gevaarlijke stoffen – arbeidsinspectie
CEFIC Guidelines storage H2O2 (richtlijn van leveranciers van waterstofperoxide)
GHS (Europese wetgeving over gevaarlijke stoffen) P- en H-zinnen (R&S)
PGS -15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)