Voorbeelden good practice

In bijlage 8: oplossingenboek wordt verder ingegaan op ‘stoffen zonder eigenaar’ die genoemd zijn in paragraaf 3a. Aangegeven wordt hoe deze stoffen kunnen worden herkend en wat zoal gedaan moet worden als deze stoffen binnen een bedrijf voorkomen.

De hierboven genoemde ‘stoffen zonder eigenaar’ zijn:
• Asbest
• Kwik
• Fijnstof / DME
• Ozon – afzuigen
• Lasrook
• H2S (waterstofsulfide of zwavelwaterstof)
• Papierstof
• PCB’s (Polychloorbifenyl)
• Radioactieve stoffen