Voorbeelden good practice

Zie ook Oplossingenboek, bijlage 7

Blokkeer restenergie 
Restenergie kan tot ernstige ongevallen leiden. In de tekst van deze module is al het belang genoemd van het afvoeren van restenergie. Er zijn situaties waarin dit niet mogelijk is, waardoor andere maatregelen genomen moeten worden om de energie te blokkeren. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Borging van een metalen veer die o.a. in overheaddeuren gebruikt worden. Bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan zo’n veer onverwacht vrijkomen en een valpartij veroorzaken. Goede borging conform de voorschriften van de leverancier kan het onverwachts vrijkomen van zo’n veer voorkomen.
  • Een ventilator valt stil als de energie afgeschakeld wordt. Door de luchtstroom kan een ventilator echter plotseling in beweging komen, waardoor beknelling of erger letsel kan ontstaan. Ook voor stilstaande delen moeten dus externe risico’s bekeken worden zodat onverwachtse beweging voorkomen worden.