Oplossingen/aanpak LTT

Inventariseren energiebronnen om risico’s zichtbaar te maken 
De implementatie van een LTT-systeem begint met het inventariseren van de verschillende energiestromen per installatie of machine. In bijlage 1: Inventarisatie Energiebronnen (LTT) is een voorbeeld registratieformulier opgenomen. Voor iedere energievorm moeten mogelijkheden worden gevonden om een nulenergie status (o.a. drukloos en spanningloos) te bereiken, waarbij restenergie wordt afgevoerd of wordt geïsoleerd.

Zowel de primaire als de secundaire energiebronnen moeten worden geïnventariseerd. Primaire energiebronnen of hoofdenergiebronnen leveren direct aan de machine of installatie. Secundaire energiebronnen (ofwel secundaire/subsystemen) bevinden zich stroomafwaarts van de primaire energiebronnen.

Om een specifiek deel van een machine te isoleren, kunnen secundaire uitschakelpunten worden gebruikt, zodat het niet nodig is om de hele machine uit te schakelen. Voorbeelden van primaire en secundaire energiebronnen zijn:

 • Elektriciteit
 • Stoom
 • Perslucht
 • Hydraulica
 • Gas
 • Water
 • Chemische stoffen
 • Straling
 • Magnetisme
 • Veerdruk

Bijlage 4: Stroomschema LTT geeft weer hoe met deze inventarisatie verder gewerkt moet worden.

Verwijderen of blokkeren restenergie
Opgeslagen en restenergiebronnen kunnen na het afsluiten van de toevoer nog steeds in een machine aanwezig zijn. Deze energie moet dus verwijderd of geblokkeerd worden om te voorkomen dat iemand hier tijdens zijn werkzaamheden mee wordt geconfronteerd. Let hierbij op de mogelijke gevaren bij het afvoeren van energie.

Voorbeelden van opgeslagen- en restenergiebronnen zijn:

 • Zwaartekracht. Na het afschakelen van energie kunnen materialen of onderdelen door de zwaartekracht in beweging komen.
 • Rotatie. Als de spanning van een elektrische motor wordt uitgeschakeld, dan zal deze in veel gevallen niet direct stoppen maar nog enige tijd doorlopen.
 • Thermische energie. Hitte boven de 60 graden Celsius en koude onder de 5 graden Celsius kan ook nog lang voortduren nadat de energietoevoer is uitgeschakeld.