Gevaren en risico’s

Voorkom ongevallen: blokkeer energiebronnen! 
In machines en installaties komen meerdere soorten energie voor zoals elektriciteit, perslucht en stoom. Onder normale (productie)omstandigheden zijn medewerkers bij het bedienen van een machine beschermd tegen vrijkomende energie door alle maatregelen en voorzieningen die veilig gebruik mogelijk maken.

Bij werkzaamheden (zoals onderhoud, reparatie en schoonmaak) aan energiebronnen of binnen de bereikbaarheid ervan, verandert het beschermingsniveau. Als er geen extra maatregelen genomen worden, kan iemand worden blootgesteld aan vrijkomende energie en bijvoorbeeld beklemd raken of geëlektrocuteerd worden.

Het onverwacht vrijkomen van energie kan ongevallen veroorzaken, die voorkomen kunnen worden door energiebronnen te blokkeren. Risico’s ontstaan bij:

  • Niet afgeschermde energiebronnen
  • Niet afgevoerde restenergie
  • Het voortijdig inschakelen van energiebron(nen)

Grotere onderhoudswerkzaamheden worden tijdens stops door teams uitgevoerd. Tijdens een stop is tijd schaars en moeten vele werkzaamheden efficiënt én veilig worden uitgevoerd. Vandaar dat voor iedere medewerker in een team de energiebronnen die voor hem een risico vormen, afgesloten en afgetapt moeten zijn als hij zich in de gevarenzone bevindt.

Het voortijdig inschakelen van een energiebron kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Beter opletten en communiceren helpt hierbij, maar biedt geen sluitende oplossing.

Om de risico’s tijdens onderhouds-, schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden goed te beheersen zijn de volgende zaken nodig:

  • Een werkwijze die de status van energie toevoer of afsluiting expliciet weergeeft.
  • Aanvullende onderlinge afspraken waarvan de naleving voor iedereen duidelijk zichtbaar is.