Branchespecifieke grenswaarden

Branchespecifiek is er een drietal uitgangspunten, te weten:

  1. Ieder risico waarbij blijvend letsel of erger kan optreden moet voorkomen worden en vraagt dus direct handelen. In deze gevallen moet er een oplossing komen.
  2. Er bestaat géén procesmatige noodzaak om in- of afstelwerkzaamheden te verrichten aan een draaiende verwerkingsmachine. Dit wil zeggen dat de machine in vrijwel al de gevallen stilgezet kan worden om het werk uit te voeren. In die gevallen dat dat niet mogelijk is dienen draaiende, bewegende delen afgeschermd te zijn.
  3. Oplossingen die geen belemmering vormen voor het proces, op eenvoudige wijze zijn aan te brengen en veel knelpunten wegnemen, zoals een lichtscherm langs de machine, worden zonder meer aangebracht.