Branchespecifieke waarden

De pkgv-industrie heeft de ambitie om:

  • Risico’s van besloten ruimten inzichtelijk te maken en adequaat te beheersen.
  • Medewerkers alleen na het nemen van voorzorgsmaatregelen met de juiste, voor taak en situatie geschikte apparatuur een besloten ruimte te laten betreden.
  • Bij bedrijven waar in besloten ruimten gewerkt moet worden, specifieke informatie en middelen voor hulpverleners beschikbaar te hebben zodat in een noodsituatie op veilige wijze gereageerd kan worden.