Technische en organisatorische bronmaatregelen

Technisch

Markering
Werkplekken, afdelingen en gebieden waar het geluidniveau boven de 80 dB(A) is, dienen aangeduid te worden met een pictogram. Gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen is in deze zones verplicht!

Aan de bron of in de directe nabijheid van de bron(nen) zijn allerlei maatregelen te nemen. Onderstaand zijn enkele mogelijkheden genoemd. Deze opsomming is absoluut niet volledig!

Voorbeelden van overige technische maatregelen zijn:

  1. Constructieve maatregelen aan de bron, zoals schuine in plaats van rechte vertanding, andere materialen in de aandrijving of voor leidingen, andere opstelling van de bron, etc.
  2. Maatregelen nabij de bron, zoals aanzuig- en afblaasdempers, omkastingen, kappen, leidingisolatie, etc.

Organisatorisch

De maatregelen die gepland zijn worden qua uitvoerbaarheid getoetst met de zogenaamde GRF (geluidreductiefactor). Met behulp van deze GRF kan de kosteneffectiviteit van maatregelen berekend worden.

 

 

De maatregelen met een score van 8,8 of hoger zijn kosteneffectieve maatregelen en dienen in principe uitgevoerd te worden. Het plan van aanpak dient tevens te voldoen aan de voorwaarden die genoemd worden in hoofdstuk 8 van het Handboek geluidsanering.