Technische en organisatorische overdrachtmaatregelen

Technisch

In het gebied tussen de bron(nen) en de ontvanger zijn allerlei maatregelen te nemen. Onderstaand zijn enkele mogelijkheden genoemd om de overdracht van schadelijk geluid te beperken. Deze opsomming is absoluut niet volledig!

Voorbeelden van technische overdrachtmaatregelen:

  1. Maatregelen binnen de ruimte, zoals baffels en absorberende wanden en plafonds
  2. Maatregelen nabij de persoon, zoals geluidscherm en bedieningsruimte

Organisatorisch

Beperking van de taken of het beperken van de verblijftijd in het geluidsgebied kunnen beschouwd worden als organisatorische maatregelen.