Technische en organisatorische persoonsgebonden maatregelen

Technisch

Gehoorbescherming
Bij een geluidblootstelling boven de 80 dB(A) dient de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen te verstrekken. Het verstrekken van gehoorbeschermingsmiddelen staat nog los van het feit of u ook nog andere geluidsreducerende maatregelen treft, tenzij u kunt aantonen dat een bepaalde technische maatregel ervoor zorgt dat u onder de geluidsgrens van 80 dB(A) komt.

Bij het kiezen van een gehoorbeschermingsmiddel zijn de onderstaande punten te overwegen:

  • Hoe comfortabel vindt het personeel een bepaald gehoorbeschermingsmiddel?
  • Hoeveel decibel moet ik reduceren om er zeker van te zijn dat er geen gehoorbeschadiging meer kan optreden?
  • Hoe vaak moet een gehoorbeschermingsmiddel gedragen worden? (van tijd tot tijd of de hele dag?)
  • Hoe hygiënisch is het beschermingsmiddel?
  • Wat zijn de aanschafkosten?
  • Wat is de duurzaamheid van het gehoorbeschermingsmiddel?

Bij uw keuze van het soort gehoorbescherming wegen het oordeel van de medewerkers en de dempingwaarde het zwaarst. Zij zijn tenslotte de personen die de beschermingsmiddelen moeten dragen. Bij twijfel kan er eventueel gebruik gemaakt worden van NEN 458.

Hieronder vindt u drie van de bekendste gehoorbeschermingsmiddelen. Maak uiteindelijk in overleg met uw personeel en bijvoorbeeld de preventiemedewerker een keuze.

Ear plugs (oordopjes)
Ear plugs zijn gemaakt van geïmpregneerd schuimplastic. Daardoor hebben ze de eigenschap dat ze langzaam uitzetten, na te zijn ingedrukt. Ze zijn comfortabel en bieden een goede bescherming. Ear plugs zijn meestal voor eenmalig gebruik gemaakt.
Dempingswaarde: max. 15 dB(A).

Otoplastieken
Otoplastieken zijn doorgaans van transparante kunststof. Ze worden persoonlijk aangemeten met behulp van een exacte afdruk van de gehoorgang. Een otoplastiek sluit de gehoorgang af zonder op de wand van de gehoorgang te drukken. Otoplastieken zijn duur in aanschaf maar zeer comfortabel en gaan lang mee, meestal meer dan drie jaar. Bij de aanschaf dient het gewenste dempingniveau opgegeven te worden. Indien gewenst kunnen ze worden voorzien van een audiosysteem voor muziek of communicatie.
Dempingswaarde: max. 30 dB(A)

Oorkappen
De hierboven genoemde gehoorbeschermingsmiddelen zorgen ervoor dat de gehoorgang ‘geblokkeerd’ wordt, terwijl de oorkap het gehele oor omsluit. Oorkappen bestaan uit twee kappen die zijn verbonden door een verstelbare beugel. Oorkappen zijn bij langdurig gebruik minder comfortabel. Het comfort kan wat verhoogd worden door het toepassen van speciale bekledingpads op de kappen. Ook kappen kunnen worden voorzien van een audiosysteem voor muziek of communicatie. Dempingswaarde: max. 25 dB(A)

Organisatorisch

Gehoormetingen
Indien de blootstelling boven de 80 dB(A) ligt, dient de werkgever de werknemer in de gelegenheid te stellen een gehooronderzoek te ondergaan met een minimale frequentie van eenmaal in de vier jaar. Als richtlijn voor de frequentie bij hogere of lagere blootstellingen kan onderstaande lijst gebruikt worden.

< 80 dB(A) geen controle
80 – 90 dB(A) eens per vier jaar
90 – 95 dB(A) eens per twee jaar
> 95 dB(A) ten minste eens per jaar

NB: Bij werknemers die gelijktijdig blootgesteld worden aan geluid boven de 80 dB(A) én oplosmiddelen wordt het gehoor jaarlijks gemeten!

Het onderzoek kan op twee manieren plaats vinden:

  1. Audiometrisch onderzoek waarbij de testpersoon in een geluidstille ruimte zit met een hoofdtelefoon via welke hem/haar geluiden van verschillende toonhoogten en hardheden wordt aangeboden. Het audiogram geeft aan of er sprake is van gehoorschade, in welk frequentiebereik de schade zich voordoet en of de schade aanwezig is in één dan wel beide oren. Deze methode heeft als nadeel dat de schade pas kan worden vastgesteld als de schade ook daadwerkelijk ervaren wordt door de testpersoon. Ook kost deze methode relatief veel tijd per meting.
  2. De Oto Akoestische Emissiemeting kent deze nadelen niet, stelt de schade al vast nog voordat die schade ook daadwerkelijk ervaren wordt en kan snel uitgevoerd worden. Bij deze methode wordt een geluidsignaal in het oor gestuurd en de echo van dat signaal geeft informatie over het percentage beschadigde trilhaartjes en bij welke frequentie. Nadeel van deze methode is dat nog niet veel organisaties deze methode toepassen.

Voorlichting
Personeel dat worden blootgesteld aan geluid boven de 80 dB(A) dient geïnstrueerd te worden over de risico’s van deze blootstelling.

Opmerking
In uitzonderlijke gevallen bij zeer hoge geluidniveaus zullen dus twee beschermingsmiddelen gelijktijdig gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld een combinatie van otoplastiek én oorkap.