Branchespecifieke grenswaarden

Branchespecifiek zijn er een drietal uitgangspunten, te weten:

  1. Ieder risico waarbij blijvend letsel of erger kan optreden moet voorkomen worden en vraagt dus om direct handelen. In deze gevallen moet er een oplossing komen.
  2. Er bestaat geen procesmatige noodzaak om in- of afstelwerkzaamheden te verrichten aan een draaiende verwerkingsmachine. Dit wil zeggen dat de machine in vrijwel alle gevallen stilgezet of op kruipsnelheid gezet kan worden om het werk uit te voeren. In die gevallen waarbij dat niet mogelijk is, dienen draaiende bewegende delen afgeschermd te zijn.
  3. Oplossingen die geen belemmering vormen voor het proces, op eenvoudige wijze zijn aan te brengen en veel knelpunten wegnemen (zoals een lichtscherm langs de machine), worden zonder meer aangebracht.