Branchespecifieke grenswaarden

In het arboconvenant pkgv-industrie en het arboconvenant Grafimedia zijn afspraken gemaakt over de blootstelling aan oplosmiddelen. In het rapport Omgaan met Oplosmiddelen in Verpakkingsdrukkerijen (versie 05) is onderzoek gedaan naar blootstellingswaarden die goed haalbaar zijn in verpakkingsdrukkerijen. Deze branchewaarden zijn vastgesteld op basis van de grenswaarden. De branchewaarden verschillen per afdeling, plaats in de afdeling, machine, werkmethode en soort werkzaamheden.

Een samenvatting van de branchewaarden kunt u hier downloaden. De afspraken die in het convenant gemaakt zijn over de toe te passen branchewaarden worden overgenomen in de catalogus. Zij worden tevens beschouwd als de private waarden voor deze groep bedrijven. De branchewaarden zijn te vinden in het document Omgaan met Oplosmiddelen in Verpakkingsdrukkerijen (versie 05).

Download hier een samenvatting van de branchewaarden (komt zsm)