Grenswaarden

Voor intern transport zijn zowel wettelijke als branchespecifieke grenswaarden gedefinieerd.