Branchespecifieke waarden

Ieder bedrijf is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de veiligheid van het verkeer op het bedrijfsterrein te kunnen garanderen. Hoewel de wetgeving op dit gebied redelijk globaal is, wordt een verkeersplan aanbevolen waarmee op basis van de lokale situatie passende maatregelen genomen kunnen worden. Een bedrijf draagt hiermee bij aan veiligheid binnen het bedrijf en kan – indien nodig – de gedane inspanningen ook aantonen aan controlerende instanties.

In de pkgv-sector gelden de volgende gemeenschappelijke waarden:

  • Elk bedrijf beschikt over een bedrijfsverkeersplan of een voor de eigen situatie afdoende set verkeersvoorschriften. Deze zijn bij iedereen, dus zowel bij eigen personeel als bij derden, bekend.
  • Transportmiddelen en hijs- en hefmiddelen zijn veilig (en CE-gemarkeerd) en worden alleen gebruikt voor de werkzaamheden en werkwijze waarvoor zij bestemd zijn.
  • Binnen bedrijfsruimten worden geen transportmiddelen met dieselmotor ingezet, tenzij de lokale situatie gebruik van alternatieve brandstof onmogelijk maakt en adequate maatregelen genomen zijn om blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) te minimaliseren.
  • Er zijn maatregelen genomen om lichamelijke belasting als gevolg van duw- en trekwerkzaamheden bij gebruik van interne transportmiddelen te beheersen.
  • Transportmiddelen en hulpmiddelen zijn voorzien van de benodigde beveiligingen en deze worden correct gebruikt.
  • Er is een beheersprogramma waarin periodieke inspectie en keuringen van transportmiddelen, hijs- en hefmiddelen en hulpmiddelen t.b.v. interne logistiek zijn geregeld.
  • Medewerkers worden zodanig opgeleid en geïnstrueerd dat zij veilig kunnen werken met de (transport)middelen die zij tijdens hun werkzaamheden gebruiken.
  • Leidinggevenden en medewerkers dragen zorg voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.
  • Incidenten zoals ongelukken en onveilige situaties worden altijd gemeld en onderzocht, waarna passende maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen.