Branchespecifieke waarden

De pkgv-industrie heeft de ambitie om:

  • Aanwezige machine afscherming altijd volledig toe te passen; er wordt niet gewerkt in een draaiende machine.
  • Lockout Tagout Tryout toe te passen indien (een deel van) machine afscherming wordt verwijderd.
  • Voor het afschakelen van (een deel van) machines en/of installaties een schakelprocedure op te stellen.
  • Toezicht op naleving van LTT te houden, door middel van periodieke inspecties, registraties en het opvolgen van eventuele incidenten.