Wetgeving

In Europese richtlijn 89/655 zijn de minimumvoorschriften betreffende de gezondheid en veiligheid van de werknemer bij gebruik van arbeidsmiddelen op de werkvloer vastgelegd.

In deze richtlijn zijn de volgende bepalingen opgenomen:

  • De werkgever is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen zodat de risico’s voor de werknemer zo klein mogelijk zijn.
  • Elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elke krachtbron kan worden losgekoppeld.
  • Onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen plaatsvinden wanneer het arbeidsmiddel is uitgeschakeld.
  • Bij onderhoudswerkzaamheden moeten de werknemers steeds onder veilige omstandigheden alle werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Arbobesluit artikel 7.5 ‘Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen’ lid 2 bevat de volgende verplichting: Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden slechts uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Verder zijn de normen NEN 3140 en NEN 50110 van toepassing. Hierin wordt beschreven:

  • Inspectie van elektrotechnische installaties
  • Inspectie van elektrische gereedschappen en verlengkabels
  • Hiërarchische structuur voor personen die werken aan en in omgeving van elektrische installaties.

Er zijn drie arbocatalogi beschikbaar over machineveiligheid, die handelen over veiligheid tijdens het bedienen van machines. LTT biedt oplossingen voor veiligheid tijdens onderhouds-, schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden zodat ook tijdens deze werkzaamheden een goed beschermingsniveau wordt geboden.