BRAVO-programma

Met een steeds ouder wordende groep werknemers in onze industrie, vormt de afname van fysieke capaciteiten van medewerkers een probleem. Zoals eerder beschreven in deze module, spelen hierin warme werkomstandigheden en fysieke (piek) inspanning een belangrijke rol. De afname van productiviteit door veroudering van een medewerker, wordt versterkt als iemand een ongezonde leefstijl heeft.

Mensen met een ongezonde leefstijl hebben een grotere kans op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, zeker in ploegendiensten. Het is aangetoond dat mensen met een ongezonde leefstijl meer verzuimen dan mensen met een gezonde leefstijl.  Een BRAVO programma is bedoeld om binnen een bedrijf met leefstijl en gezondheidsbeleid aan de slag te gaan.

BRAVO staat voor: Bewegen, stoppen met Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en tijdig Ontspannen. Het programma is gericht op risicoverlaging door accenten te leggen op de volgende zaken:

 • Verhoogd cholesterol
 • Hoge bloeddruk
 • Onvoldoende lichaamsbeweging
 • Overgewicht en obesitas
 • Verhoogd vetpercentage

Gezondheidsbeleid met de component leefstijl BRAVO is altijd maatwerk, waardoor begeleiding door een leefstijlprofessional raadzaam is. BRAVO bevat de volgende basisstappen:

 1. Creëer draagvlak voor gezondheid en BRAVO op het werk
 2. Organiseer een overlegstructuur waarin de voortgang periodiek wordt besproken
 3. Breng de mogelijkheden van aanbod en behoeften van de medewerkers in kaart
 4. Werk het plan uit en maak doelstellingen ´smart´
 5. Voer het plan uit
 6. Evalueer het beleid na bepaalde tijd
 7. Herzie en veranker het beleid