Vitaliteitsplatform

Een integraal platform voor het onderwerp vitaliteit, maakt het mogelijk om activiteiten te bundelen en onder de aandacht te brengen bij leidinggevenden en medewerkers. Medewerkers verschillen in hun behoeften en het is goed om daarop in te spelen en datgene aan te bieden wat noodzakelijk is. Door het vitaliteitsplatform in te delen in verschillende pijlers (vitaal worden/zijn/blijven), wordt een indeling gemaakt in de risicogroepen die bestaan in de organisatie. Hieronder is het vitaliteitsplatform schematisch weergegeven.

 

 

  • Vitaal worden (ROOD): Medewerkers die een zeer hoog risico op een verminderde inzetbaarheid hebben of al in een medisch/verzuim traject zitten.
  • Vitaal zijn (ORANJE): Vitale medewerkers, met een aantal risicofactoren die een verminderde inzetbaarheid als gevolg hebben.
  • Vitaal blijven (GROEN): Medewerkers die daadwerkelijk gezond willen blijven en daarin gedragsbehoud willen bewerkstelligen.