Bronmaatregelen werken in warmte

Bronmaatregelen beginnen bij het verbeteren van het binnenklimaat in de gebieden die hoog scoren in de tabel op pagina 3, waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het verlagen van de procestemperatuur zou het probleem echt bij de bron aanpakken, maar dit is met de huidige stand der techniek nog niet reëel. Wel kan door isolatie van de droogkap een beter binnenklimaat worden verkregen.

Procesverbeteringen, zoals het toepassen van geautomatiseerde doorleidsystemen, verbeteren niet alleen de veiligheid maar zorgen er ook voor dat minder werkzaamheden in warmte hoeven te worden uitgevoerd.

Verder moet gekeken worden naar mogelijkheden om te voorkomen dat inspecties of controles in een hete omgeving plaatsvinden, door:

  • Herverdeling van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden naar stops
  • Technische aanpassingen waardoor monitoren op afstand mogelijk wordt
  • Langere of beter voorspelbare standtijd van onderdelen, bijvoorbeeld door toepassing van online lagermetingen

Bronmaatregelen zijn niet altijd eenvoudig toepasbaar. Voor die maatregelen waarvoor een modificatie of verbouwing nodig, is het belangrijk om bij een toekomstig project het onderwerp ‘werken in warmte’ vanaf het begin op de agenda te zetten. Hiermee wordt een integrale aanpak van het probleem mogelijk met oplossingen die bijdragen aan veiligheid, welzijn en efficiency in het bedrijf.