Persoonsgebonden maatregelen werken in warmte

Aandachtspunten bij de inzet van gezonde medewerkers:

  • Neem het werken in warmte op in de PMO cyclus. De factor warmte wordt – zeker met een vergrijzende arbeidspopulatie – belangrijk om periodiek aandacht te geven vanuit preventieoogpunt.
  • Zorg voor actieve informatieverstrekking en persoonlijke advisering over gezondheid (gezonde voeding, minder roken & drinken, aandacht voor een verantwoord eetpatroon en conditieopbouw).
  • Maak voorbeeldgedrag bespreekbaar, bijvoorbeeld via OR functionarissen, het middenkader en het management.

Ondersteun gezond werken in warmte ook door:

  • Drinken aan te bieden en medewerkers te stimuleren om voor aanvang werkzaamheden voldoende te drinken.
  • Voorlichting te geven over geschikte kleding en bij de keuze van bedrijfskleding dit aspect mee te laten wegen.
  • Koelvesten en andere hulpmiddelen, afhankelijk van de specifieke toepassingsmogelijkheden, in te zetten bij het werken in warmte.