Stap 1: Prioritering van afdelingen

(zie voor een uitgebreide toelichting: bijlage 2, hoofdstuk 3)

In een groot bedrijf kan het wenselijk zijn om de risicobeoordeling te faseren. Stap 1 van de Quick Scan helpt u bij het prioriteren van afdelingen, productielijnen of werkplekken (zie bijlage 1, stap 1). Desgewenst kunt u daarvoor een vragenlijst afnemen bij uw medewerkers.

Deze vragenlijst geeft u informatie over het aantal medewerkers dat werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat heeft. Ook vraagt de vragenlijst naar ervaren belasting. Met deze vragenlijstresultaten en andere informatie (zoals verzuimgegevens, PAGO-resultaten) wordt duidelijk met welke afdeling(en) of werkplekken u het beste kunt starten. Een voorbeeld van zo’n vragenlijst is opgenomen in bijlage 3.