Stap 2: Risicobeoordeling per afdeling of functie

(zie voor een uitgebreide toelichting: bijlage 2, hoofdstuk 4)

In deze stap vindt de feitelijke risicobeoordeling plaats. Daarvoor vult u formulieren in waarin vragen staan over de fysieke belasting. Deze formulieren zijn onderverdeeld naar:

  • tillen en dragen;
  • duwen en trekken;
  • werkhoudingen en repeterend werk.

Voor het invullen van de formulieren is het nodig om eerst observaties en enkele eenvoudige metingen op de werkplek uit te voeren. Bij tillen kunt u kiezen voor een globale en een uitgebreidere beoordeling. Bij die uitgebreidere beoordeling zijn meer gegevens nodig, die op de werkplek verzameld moeten worden. Daarvoor kunt u natuurlijk ook een deskundige inschakelen.

Mocht u behoefte hebben aan een nog gedetailleerdere beoordelingsmethode dan de Quick Scan, dan raden we u aan een deskundige te raadplegen of te kijken naar de beschikbare instrumenten op www.arboportaal.nl.

In het handboek (bijlage 2) staat welke informatie nodig is voor toepassing van de Quick Scan en welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden. Bij het invullen van de formulieren kan het overzicht van specifieke knelpunten in de pkgv-industrie in bijlage 4 als hulpmiddel dienen.

Als stap 2 onvoldoende inzicht geeft in de risico’s/knelpunten dan kan een meer gedetailleerde methode worden toegepast (zie diagram 1 hieronder). Voorkeursmethoden zijn:

  • voor tillen de NIOSH-formule
  • voor duwen/trekken de Kern Indicator Methode (KIM)
  • voor hand-armtaken de Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM).

Er zijn ook andere methoden beschikbaar, maar bovenstaande methoden zijn eenvoudig te vinden op www.arboportaal.nl. Als u er zelf niet uitkomt, kunt u natuurlijk altijd een deskundige raadplegen.